Producer

Som producer skal du være i stand til at vurdere og fremkalde kunstnerisk og fortællemæssigt talent og iværksætte og realisere det i en markedsmæssig kontekst. Produceruddannelsen tager udgangspunkt i den enkelte studerende og dennes faglige og personlige udvikling.

Uddannelsen udvikler din evne til at igangsætte og gennemføre komplekse filmkunstneriske udviklings- og produktionsprocesser, herunder være overordnet ansvarlig for det organisatoriske og økonomiske i forbindelse med udvikling, produktion og udgivelsesaspekt af film, serier og lignende.

Uddannelsen lægger vægt på udviklingen af metodisk viden og færdigheder, så du bliver i stand til at realisere en given filmkunstnerisk vision og agere fleksibelt i forskellige strukturer, produktionsformater og samarbejdskonstellationer. Uddannelsen har desuden til formål at skærpe din evne til selvstændigt at igangsætte, gennemføre og evaluere filmkunstneriske projekter.

I takt med medieudviklingen, som hele tiden medfører nye samarbejdsformer, platforme, finansieringsmuligheder, publikumsveje og meget mere, udvikler producerens opgaver sig tilsvarende. Derfor lægger vi i uddannelsen specielt stor vægt på at udvikle din viden og dine færdigheder og kompetencer inden for fagene ledelse og kunstnerisk entreprenørskab.

Undervisningen foregår som foredrag/samtaler, praktiske øvelser og bilaterale samarbejder.

Efter endt uddannelse er du kvalificeret til at arbejde professionelt som producer af fiktionsprojekter, dokumentarprojekter og animationsprojekter til forskellige formater og platforme.

IMG_1839.gif
ViktorCunha52.jpeg

Bærende elementer i Produceruddannelsen:

Ledelse og kunstnerisk entreprenørskab

Iværksættelse af din kunstneriske stemme.
At lede og udvikle sig selv og andre i et kunstnerisk samarbejde.
At handle på muligheder og gode idéer og omsætte disse til værdi for andre.

Fortælling

Dramaturgisk forståelse og udvikling af en filmisk fortælling

Udviklings- og produktionsmetoder

Filmkunstneriske arbejdsprocesser og teknologier.
Produktionsmetodik.

Finansiering, økonomi og jura

National og international finansiering af fiktionsfilm, dokumentarfilm og serier.
Budgettering og økonomistyring af forskellige filmiske udtryk.
Juridiske aspekter af forskellige filmiske udtryk.
Virksomhedsøkonomi.

Se studieordningen for produceruddannelsen gældende fra januar 2021.