Production Design

Den Danske Filmskole uddanner production designere med et særligt kunstnerisk udtryk og en stærk vilje til at skabe filmiske fortællinger. Du skal besidde et stærkt visuelt fortælletalent og være i stand til at engagere omverdenen med dine visioner.

I 2024 åbner Den Danske Filmskole en ny uddannelse i Production Design. Uddannelsen optager de første seks studerende med opstart i august 2024.

Som production designer skal du kunne udvikle, organisere og lede gennemførelsen af et production design, som bidrager til filmens fortælling og den kunstneriske vision. Du bliver udfordret til at præcisere den visuelle fortælling, og du skal oparbejde den nødvendige viden og metodik til at realisere det. Du lærer at fastholde visionen og lede, udfordre og inspirere de specialiserede kunstneriske kræfter, der samarbejder om at løfte projektet.

Du skal trives i de kreative samarbejder og lærer at udforske, hvordan de bedst kan forløses for at udvide og kvalificere din kunstneriske ambition. Som production designer ved Den Danske Filmskole uddannes du til at have ansvaret for alle designelementer i en film, en serie eller beslægtede medier. Du deltager i fælles undervisning, praktiske opgaver og projekter inden for fiktion, dokumentar og animation. I den fagspecifikke undervisning er hovedvægten lagt på production design-teori og -metoder. Der vil i løbet af uddannelsen ske en progression i takt med projekternes omfang og kompleksitet.

Du skal lære at kommunikere med fotografi, tegninger, modeller, og andre visuelle virkemidler samt tilegne dig grundlæggende viden inden for designhistorie samt kunst- og arkitekturhistorie. Udvikling af dit kunstneriske udtryk sker i tilegnelsen af arbejdsmetode og undervisning i designfaglige værktøjer og teknikker.

Medie- og teknologiudviklingen skaber nye berettermodeller, formater og samarbejdsformer, hvilket medfører løbende udvikling af Production Designer-uddannelsen. Uddannelsen afspejler fagets opgaver, kunstneriske udtryksmuligheder og ansvarsområder. Som færdiguddannet production designer skal du kunne udvikle og realisere komplekse kunstneriske production design-koncepter og samtidig fungere som leder i film- og tv- branchen, nationalt og internationalt.

Studieordningen for Production Design-uddannelsen gældende fra august 2024.

Nedenfor kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål.

Hvornår bliver det muligt at søge ind på uddannelsen?

Ansøgningsportalen åbner medio april og ansøgningsfristen er den 30. april 2024 kl. 12.00. Link til ansøgningsportalen åbner, og link til portalen lægges op på Filmskolens hjemmeside medio april. Ansøgningsgebyret vil være 700 kr., ligesom de øvrige uddannelser på Filmskolen.

Hvor lang er uddannelsen?

Production Design-uddannelsen bliver en 4-årig uddannelse. Den første årgang, der starter i sommeren 2024 vil dog være en del af en 3-årig uddannelse, som vil følge Filmskolens øvrige faglinjer og studerende, der dimitterer i sommeren 2027.

Hvor mange studerende optages der?

Der optages seks studerende hvert andet år.

Hvad er indholdet af uddannelsen?

Læs studieordningen til Production Design her

Vil der komme en info-aften om den nye uddannelse?

På nuværende tidspunkt er der ikke planlagt en info-aften. Planer herom vil blive offentliggjort så snart det vides. Hold øje med vores hjemmeside og sociale medier.

Læs her, hvordan du søger ind på Production Design-uddannelsen.

Bemærk: Ansøgningsportalen åbner medio april og ansøgningsfristen er den 30. april 2024 kl. 12.00. Link til ansøgningsportalen åbner, og link til portalen lægges op på Filmskolens hjemmeside medio april.