Diversitet, bias og blinde vinkler

Et intensivt undervisningsforløb kombineret med medlemskab af et faciliteret netværk og ressourcecenter. Styrk dine ledelseskompetencer i forhold til at arbejde med diversitet og inklusion.

Du får viden, indsigt og teknikker til at spotte og håndtere bias i arbejdet med filmproduktion og ledelse. På kursusdagene veksles der mellem vidensoplæg og øvelser, der giver dig indsigt i egne blinde vinkler og mønstre i processerne. Du præsenteres for et kompendium med redskaber, som er målrettet din faggruppe og de arbejdsopgaver, dit job indebærer.

Som deltager i forløbet optages du i et fagligt netværk og fælles ressourcecenter, hvor vi mødes 2-3 gange i løbet af et år. Netværket indgår i undervisningsforløbet og rækker ud over de intensive kursusdage, hvilket sikrer, at din egen læring og viden om diversitet udvikles. Du indgår desuden som erfaringsekspert i netværket, og kan dele din viden med kolleger på tværs af filmbranchen.

Tinna C. Nielsen og Kirsten Barslund har udviklet kursusforløbet og underviser begge på kursusdagene. De faciliterer det tilknyttede netværk og kompetencecenter og tilknytter øvrige relevante eksperter.
Tinna og Kirsten har siden 2017 i fællesskab uddannet støttetildelere på Filminstituttet i diversitet, bias og blinde vinkler og har med succes bidraget til viden og ændringer i arbejdsprocesser omkring støttetildeling.

Program

Modul 1: Intensivt kursus med holdundervisning

Torsdag den 3. oktober kl. 17.30–20.00

Vi indleder med et fælles måltid, introduktion til kurset og dialogspil om dilemmaer, forbundet med diversitet og bias

Fredag den 4. oktober kl. 9.00–16.00

Holdundervisning med vekslen mellem viden og øvelser. Du opnår viden om hjernens funktioner og præferencer og hvordan det påvirker vores vurderinger, beslutninger og ageren. Du deltager aktivt i øvelser, afprøver greb og samler ny erfaring

Lørdag den 5. oktober kl. 9.00–13.00

Opsamling på fredagens læring og relevans individuelt og som gruppe. Vi kigger fremad og sikrer at dine foretrukne greb er anvendelige i dit arbejde. Ønsker til ny viden eller greb efter kurset noteres. Holdet aftaler kommende netværksmøder. Der kan aftales individuel coaching-konsultation.

Modul 2: Faciliteret netværk & fælles ressourcecenter med målrettet ekspertrådgivning og support

Efter forløbet på Filmskolen vil det opbyggede netværk mødes til 2-3 årlige arrangementer, hvor der vil være cases, oplægsholdere og deling af nyt på området, der sikrer, at læringen holdes aktiv. Netværket fungerer desuden som fælles ressourcecenter for viden om bedre praksis med diversitet og inklusion i dansk film samt metoder til at reducere den negative indvirkning af bias.

1. Nætværksmøde

Onsdag den 13. november kl. 16-19

2. Netværksmøde

Dato aftales på kurset

Netværket:

Vi faciliterer og sikrer målrettet læring. I deler erfaring og praksis med hinanden, din læring udvides, og udveksling bliver praksis. Gennem sparring, oplæg og workshops understøttes kursernes effekt i et længere perspektiv og når bredere ud.

Fælles ressourcecenter:

Et fælles rum for fortsat læring og erfaringsudveksling mellem mere og mindre erfarne kolleger på området. Adgang til sparring og handlemuligheder på konkrete projekter sikrer flere indgange til at øge diversiteten i dansk film. Du kan søge kontakt til fag- og erfaringspersoner for specifik viden eller hvis du har behov for nye redskaber.

Hvad lærer du?

  • Du får nye indsigter i hvordan kognitive ubevidste bias og blinde vinkler påvirker dig, dit arbejde, dine medarbejdere og samarbejdspartnere
  • Du får indsigter i mindsets hos fremtidens arbejdskraft og hvordan du kan skabe attraktive og inkluderende arbejdsfællesskaber
  • Du øver dig i at skabe konstruktive dialoger om emner relateret til diversitet (og føle dig komfortabel)
  • Du får nøje udvalgte praktiske greb og værktøjer til at reducere bias og arbejde systematisk med diversitet og inklusion i dit arbejde på kontoret og på set.
  • Du lærer at anvende intersektionel diversitet og være inkluderende i arbejdet med at finde nye muligheder i nye udfordringer - i forhold til kreativ udvikling, innovation, holdsætning, produktion, og beslutningsprocesser.

Målgruppe?

Kurset udbydes til filmprofessionelle der arbejder specifikt med ledelse og rekruttering fx producenter, producere og line producere.

Ansøgningsproces:

Skriv en kort motivation til kurset, og hvem du er som film/tv-professionel til vores mail: efteruddannelsen@filmskolen.dk

I samarbejde med:

For yderligere spørgsmål, kontakt

Ene Rasmussen.jpeg
Ene Katrine RasmussenBranche- og efteruddannelseschef20 47 02 90ekr@filmskolen.dk

Mød