Instruktør LAB - Fremtidens fortællinger

Kunstnerisk praksis og udvikling af film og serier. Fiktion, dokumentar og animation.

Fremtidens fortællinger er et filmsprogligt laboratorie, som henvender sig til erfarne instruktører. Workshoppen i to dele er designet til at respektere og videreudvikle deltagernes individuelle kunstneriske praksis. Instruktørerne skal have interesse for metodiske tilgange og lyst til at videreudvikle deres processer og filmsprog, i dialog med andre instruktører.

Workshoppens styrke ligger i at anerkende den personlige arbejdsform og den kunstneriske praksis, hvor metode, materiale og skaber er uløseligt forbundet. Med udgangspunkt i "havarikommissioner" – dyb, konkret analyse af processen bag en afsluttet film eller serie – opfordres deltagerne til at reflektere over egen praksis og samarbejder. Derefter kigger instruktøren på et nyt projekt i en tidlig fase, med et stærkt metodisk blik og størst mulig kunstnerisk ambition.

I løbet af workshoppen tilbydes deltagerne hands-on erfaring med nye metoder indenfor to områder:

  • Brug af AI og nye redskaber til hurtig skitsering, med det formål at udvide rammerne for et projekts filmsproglige potentiale.
  • Ejerskab og brug af data til bevidst og målrettet arbejde med publikum og omverden.

Workshoppen består af to dele, hvoraf den første er et internat for instruktører. I den anden del, som foregår på Filmskolen, inddrages producere, og der fokuseres på det nye projekts udviklingsplan.

Workshoppen giver ikke færdige løsninger, men tilbyder metoder og inspiration, som instruktørerne kan vælge til og fra og tilpasse deres egen praksis og samarbejder.
Kurset er udviklet med støtte fra Nordisk Film Fonden.

Billedet af Rasmus Kloster Bro er taget af Tobias Selnaes Markussen.

Program

Workshop 1:

  1. oktober–1. november 2024

2 måneders intermezzo

Workshop 2:

20.–22. januar 2025

Hvad lærer du?

Formålet med workshoppen er at styrke instruktørens lederskab og brug af nye metoder i tidlig udvikling, før egentlig præproduktion, med det formål at udvikle filmsproget, produktionskoncepter og professionelle tilgange til at frembringe filmiske værker.

Hvem er kurset for?

Kurset er for erfarne nordiske instruktører, der ønsker deres praksis og lederskab styrket ved brug af nye metoder i tidlig udvikling. Man skal have instrueret mindst en spillefilm eller en serie, som central kunstnerisk skaber. Du kan have fokus på fiktion, dokumentar og/eller animation.

Ansøgningsproces

Send dit CV og kort skriftlig ansøgning til efteruddannelsen@filmskolen.dk

I samarbejde med

For yderligere spørgsmål, kontakt

Ene Rasmussen.jpeg
Ene Katrine RasmussenBranche- og efteruddannelseschef20 47 02 90ekr@filmskolen.dk

Mød