Phie Ambo og Pernille Rose Grønkjær – Nye narrativer i klimakrisen

70-30-Ambo-2192x1233.jpeg

To dokumentarfilmsinstruktører vil undersøge hvordan man tværfagligt med størst muligt impact kan udvikle dokumentarfilm herunder distribution der relaterer sig til klimakrisen. Klimakrisen kræver en forandring af vores kultur, narrativer og adfærd som mennesker og ikke kun en teknologisk omstilling. Med det udgangspunkt vil projektet oprette en tværfaglig tænketank med fokus på kunst, humaniora og samfundsvidenskab.

Periode: 1. marts 2022 – 31. december 2022

Klimakrisen fylder i den offentlige debat og har fået et stort fokus i politik de senere år bl.a. ved sidste folketingsvalg og gennem klimaloven. Den brede befolkning er meget bekymret for klimakrisens konsekvenser for fremtiden og for de kommende generationer, men ikke klar til at opgive det der skal til for at komme ud af krisen eller ændre den grundlæggende adfærd, der har skabt den. Vi mennesker fortsætter altså med en adfærd der er veldokumenteret skadelig for os selv, vores børn og børnebørn. Vi ved det godt, men den følelsesmæssige og grundlæggende erkendelse udebliver fordi vi kan ikke rigtigt ”se” det og vi kan endnu ikke rigtig ”mærke” det. Denne følelselsmæssige forandring og problematik kan naturvidenskaben og teknologi ikke løse alene. Vi har brug for kunsten, humaniora og samfundsvidenskab for at komme til den afgørende erkendelse af den gennemgribende forandring det kræver af os selv og vores kultur.

”I det omfang, vi ønsker at navigere i og afbøde miljø- og klimaproblemerne ude i verden, er det essentielt at begynde med at ændre noget inde i os mennesker. Dette ’inde i os’ kaldes også kultur…”(Jens Kramshøj Flinker – DM Bladet)

Med baggrund i forståelsen af klimakrisen som kulturelt problem vil dette modningsprojekt oprette et tværfagligt samarbejde, der kan udvikle og berige film herunder distribution, som arbejder i denne problematik. Projektets grundtanke er at bringe eksperter fra vidt forskellige fagområder sammen og på den måde skabe en videnstank og netværk, der kan styrke i forskellige faser af en dokumentarfilms udvikling, produktion og distribution og dermed skærpe fokus i fortællingerne med henblik på at skabe større forandring, kraftigere aftryk samt rykke ved vores oplevelse af klimakrisen.