Rasmus Kloster Bro – Ikke et ord

rasmus_kloster_bro.jpeg

Arbejdet med filmsproglige materialer undersøges gennem en udvikling baseret på videoskitser, frem til produktionen af en spillefilm. Med fokus på dét som ikke lader sig beskrive med ord, søges en metode til at komplimentere eller overflødiggøre manuskriptet, som en forudsætning for det cinematiske. Der eksperimenteres med ny teknologi og peges på mellem-medier som kan fastholde og styrke de rent filmsproglige kvaliteter.

Periode: 1. marts 2022 – 31. december 2023

Projektet undersøger filmisk form og ikke-ordlige kvaliteter i overgangen mellem udvikling og produktion af en narrativ spillefilm, som udspringer af et grundlæggende arbejde med videoskitsering.

Projektet dokumenterer og kontekstualiserer centrale dele af en etableret kunstnerisk praksis, som også er berørt i modningsprojektet ”Videoskitser som grundlæggende kunstnerisk arbejdsredskab”. Modningsprojektet beskæftigede sig med metodisk tilgang til form i den initierende fase, mens dette projekt kigger på metodisk tilgang til form i den videre udvikling, frem mod en gennemarbejdet skitsebaseret æstetik, et narrativ og mødet med en produktionel virkelighed.

Projektets vidensfelter er filminstruktørens kunstneriske metode til arbejde med cinematisk materiale og har desuden særlig relevans for manuskriptudvikling. Projektet er situeret i en dansk/europæisk arthouse spillefilms-kontekst, hvor samarbejdet med en konsulent på et filminstitut og internationale finansieringskilder spiller en stor rolle. Derfor berører projektet også kunstnerisk ledelse, både i de kreative samarbejder og i den formelle og økonomiske ramme, særligt hvad angår udvikling og præ-produktion. Den kunstneriske metode udvikles parallelt med en spillefilm skabt til et biografrum- og publikum, men har relevans for alle medier og formater hvor der arbejdes med filmisk formsprog.