Søg ind på Production Design-uddannelsen

Det er nu muligt at søge ind på Filmskolens uddannelse i Production Design. Herunder finder du ansøgningskrav, vigtige oplysninger og generel information om optagelsesforløbet.

Du kan også se mere om uddannelsen og studieordningen her

Ansøgningsfrist

Ansøgningfristen er den 30. april 2024 kl. 12.00.

Ansøgningsportal

Søg ind via ansøgningsportalen.

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning til optagelsesforløbet offentliggøres på Filmskolens hjemmeside medio april.

Optagelsesudvalg

 • Faglærer: Sofia Stål, faglærer ved Production Design uddannelsen
 • Faglærer: Jette Lehmann, faglærer ved Production Design uddannelsen
 • Stedfortræder for Rektor: Kim Leona (faglærer ved Manuskriptuddannelsen og Prorektor)
 • Eksternt medlem (beskikket af Kulturministeriet): Rie Lykke, Production Designer
 • Eksternt medlem: Fenar Ahmad, Instruktør
 • Studenterrepræsentant: Mikkel Smidt studerende ved Produceruddannelsen årgang 2125 (kun trin fire)

Vær opmærksom på

Information om forberedelse til optagelsesforløbets enkelte trin samt eventuelle ændringer bliver løbende opdateret her. Det er derfor vigtigt, at du holder dig opdateret, forud for eventuelle indkaldelser til optagelsesforløbet forskellige trin mv. på vores hjemmeside og Filmskolen på Facebook.

Forberedelse (opdateret 18.04.2024)

I tilfælde af, at du bliver indkaldt til første samtale (trin 2), prøver (trin 3) og anden samtale (trin 4) skal du være opmærksom på følgende forberedelse:

Trin 2 (første samtale – fysisk fremmøde)

 • Du skal medbringe en fysisk genstand, som har eller har haft en særlig betydning for dig. Genstanden behøver ikke at være din egen.
 • Der tages udgangspunkt i din genstand i den første del af samtalen og du får din genstand med hjem igen.

Trin 3 (praktisk prøve 3 dage – fysisk fremmøde)

 • Du skal medbringe dine egne fortrukne tegne-/skitseredskaber (fx blyanter, tuscher, farver, lineal mv.)
 • Du skal medbringe en bærbar computer med mulighed for adgang til internettet (husk strøm, stik, oplader mv.).
 • Computeren skal indeholde et tekstbehandlingsprogram som skal kunne gemme i .pdf-format.
 • Computeren skal indeholde et præsentationsprogram til simple præsentationer fx, Keynote, Google Slides, Canva, InDesign e.l.
 • Vi anbefaler at du under prøvedagene har adgang til et byvenligt transportmiddel (fx cykel, løbehjul e.l.) Transportmidlet er ikke afgørende for opgaveløsningen, men kan bidrage til fleksibilitet.

Bemærk: Filmskolens kantine vil være åben i løbet af prøvedagene, men det kan ikke garanteres, at prøveprogrammet giver tid til at købe forplejning. Derfor anbefales du selv at sørge for at medbringe mad og drikke til alle tre dage (tidsrum for prøve dage er ca. 08:30 – 17:30).

Trin 4 (anden samtale – fysisk fremmøde)

 • Du skal forberede et kort oplæg på ca. 3 minutter., hvor du reflekterer over din egen rolle på prøvedagene.
 • Du skal forholde dig til hvad du synes lykkes for dig og hvad du ville have gjort anderledes hvis du fik muligheden.
 • Du vil til samtalen have mulighed for at stille opklarende og uddybende spørgsmål til uddannelsen og du kan derfor med fordel læse uddannelsens studieordning på forhånd.

Ansøgningsmateriale

Du skal ansøge Filmskolens Production Design uddannelse med følgende materialer:

Opgave 1

Rum og handling (opgaven består af tre dele)

 • 1A: Du skal vælge et rum, du kender fra din hverdag (inde eller ude). Beskriv og registrer rummet gennem egne fotos og skitser. (Hvordan ser det ud? Hvad lægger du mærke til? Hvordan opleves det? osv.)
 • 1B: Du skal vælge en handling, som ikke passer til det rum du har beskrevet i 1A. Beskriv den valgte handling gennem egne fotos og skitser.
 • 1C: Beskriv herefter, hvad den valgte handling (1B) gør ved det valgte rum (1A) og forklar hvordan handlingen udvikler rummet.

Vigtigt

Der må kun afleveres én fil i opgave 1. (1A, 1B og 1C skal samles i én samlet fil) Opgaven skal afleveres i pdf-format.
Den samlede opgave må ikke overstige i alt fem A4-sider.

Bemærk: Besvarelse af 1C må ikke overstige 1000 anslag inkl. mellemrum og tegnsætning.

Opgaver, som ikke overholder disse krav, vil ikke komme i betragtning.

Opgave 2

Visualitet og inspiration

Du skal aflevere en kunstnerisk visuel opgave.
Med udgangspunkt i et valgfrit kunstværk, som inspirerer dig, skal du skabe et dramatisk rum.

Du må frit vælge, hvilket materiale og medier du vil arbejde med (eksempelvis tegning, kollage, model, gips, ler, foto, film mv.). Opgaven må ikke indeholde tekst.

Vigtigt:

Der må kun afleveres én fil i opgave 2.
Der kan udelukkende afleveres i følgende formater: mp4, mov., webm, mpeg, mp3 og pdf.

 • Aflevering af visuelt/lydligt/filmisk materiale (max 3 minutter)
 • Aflevering af al andet materiale skal afleveres som pdf og må ikke overstige i alt fem A4-sider

Bemærk: Filmskolen modtager ikke fysiske værker. I tilfælde af at du vælger at arbejde med fysiske materialer, skal værket kunne affotograferes og afleveres digitalt i pdf-format.

Opgaver, som ikke overholder disse krav, vil ikke komme i betragtning.

Opgave 3

Tre kunstformer (opgaven består af 2 dele)

 • 3A: Du skal udvælge kunstneriske materialer fra 3 forskellige kunstformer, som du ser komplementerer eller akkompagnerer hinanden. Ét af de udvalgte materialer skal være dit eget materiale. De to andre skal være andres materiale. (Eksempelvis: materialer fra filmiske værker, litteratur, poesi, stillbilleder, maleri, tegning, design, arkitektur mm.)
 • 3B: Du skal skiftligt forklare, hvordan du ser materialerne akkompagnerer eller komplementere hinanden.

Vigtigt:

Der må kun afleveres én fil i opgave 3. (3A og 3B skal samles i én samlet fil)
Opgaven skal afleveres i pdf-format. Den samlede opgave må ikke overstige i alt fire A4-sider.

Bemærk: Den skiftlige besvarelse må ikke overstige 2400 anslag inkl. Mellemrum og tegnsætning.

Opgaver, som ikke overholder disse krav, vil ikke komme i betragtning.

Curriculum Vitae

Du skal aflevere et CV i PDF-format.

Bemærk

Filmskolen svarer udelukkende på spørgsmål, der omhandler tydeliggørelse af ansøgningskravene, og på tekniske spørgsmål til ansøgningsportalen.

Vigtige datoer i optagelsesforløbet

Vær opmærksom på, at du som ansøger skal kunne deltage i alle dele af optagelsesforløbet, herunder kan møde fysisk op på Filmskolen til samtaler og prøver i det tilfælde at du bliver indkald til disse.

Optagelsesforløbet består af 4 trin:

Trin 1 (ansøgningsmateriale + CV)

Ansøgningsfrist: 30. april 2024 kl. 12.00.
Gennemsyn af ansøgningsmateriale: 2. maj – 12. maj 2024.
Votering i udvalg: 13. maj. 2024.
Forventet svar: 14. maj 2024.
Der udvælges max 24 ansøgere til trin 2.

Trin 2 (første samtale – fysisk fremmøde)

Afholdelse af samtaler: 17., 18. og 19. maj 2024 i tidsrummet ca. 08.30 – 16.30 (varighed ca. 25 min.)
BEMÆRK, at det er i pinsen.
Votering i udvalg: 19. maj 2024.
Forventet svar: 21. maj 2024.
Der udvælges max 18 ansøgere til trin 3.

Trin 3 (praktisk prøve 3 dage – fysisk fremmøde)

Afholdelse af prøver: 28., 29. og 30. maj 2024 i tidsrummet ca. 08.30 – 18.00.
Gennemsyn af prøvemateriale: 1. og 2. juni 2024.
Votering i udvalg: 2. juni 2024.
Forventet svar: 3. juni 2024.
Der udvælges max 14 ansøgere til trin 4.

Trin 4 (anden samtale – fysisk fremmøde)

Afholdelse af samtaler: 8. og 9. juni 2024 i tidsrummet ca. 08.30 – 16.30 (varighed ca. 25 min.)
BEMÆRK, at det er i weekenden.
Votering i udvalg: 9. juni 2024.
Forventet svar: 10. juni 2024.
Der tilbydes studieplads til i alt 6 ansøgere.

Vigtigt at vide, når du ansøger Den Danske Filmskoles uddannelser

Nedenstående er gældende for optagelsesforløb på alle Filmskolens uddannelser.

Bedømmelseskriterier

Der lægges i optagelsesforløbets trin vægt på, hvorvidt ansøgeren:

 • Har kunstnerisk skabertrang - Altså at ansøgeren udviser lyst til og behov for at skabe filmiske fortællinger.
 • Er indstillet på samarbejde som arbejdsform - Altså at ansøgeren viser forståelse for og ser samarbejder som en værdifuld og afgørende arbejdsform. Og at ansøgeren er parat til at tage ansvar for, at film skabes i kunstneriske samarbejder.
 • Forholder sig reflekterende til egen læring og udvikling - Altså at ansøgeren er indstillet på at tage ansvar for egen læring og kunstneriske udvikling. Samt at ansøgeren kan reflektere over, hvordan læring indvirker på og udvikler kunstnerens praksis og talent.
 • Er nysgerrig på sin samtid - Altså at ansøgeren er nysgerrig på og har udsyn mod sine omgivelser og omverden.

Ansøgningsgebyr og udgifter

Det koster 700 kr. i ansøgningsgebyr at ansøge Filmskolens uddannelser. Der skal betales online. Ansøgningsgebyret refunderes ikke.

Ansøgning

Der kan kun ansøges én uddannelse pr. årgang.
Ansøgning til Filmskolens uddannelser skal ske via Kulturministeriets digitale ansøgningsportal (link til portalen bliver offentliggjort på Filmskolens hjemmeside). Ansøgninger, der ikke sker via Filmskolens ansøgningsportal, tages ikke i betragtning. Ansøgninger, der ikke er Filmskolen i hænde rettidigt, tages ikke i betragtning. Ansøgninger, der ikke lever op til alle formkrav, tages ikke i betragtning.

Tilknytning til Filmskolen i ansøgningsperioden

Ansøgere må være tilknyttet skolen som ansat eller frivillig assistent på skolen og til skolens projekter frem til ansøgningsfristens udløb. Herefter må ansøgeren udelukkende være på skolen i forbindelse med optagelsessamtaler og optagelsesprøver indtil forløbet er endeligt afsluttet for den enkelte ansøger. Det er ansøgers eget ansvar at overholde dette og Filmskolen vil til en hver tid kunne afvise ansøgere, som har tilknytning til skolen i ansøgningsperioden.

Filer og formater

Filmskolen accepterer udelukkende følgende filformater: mp4, mov., webm, mpeg, mp3, jpg, png og pdf. Se konkrete krav til formater mv. i de specifikke ansøgningskrav for de respektive uddannelser.

Filstørrelser

Max størrelse pr. fil er 1 GB. Filer større end 1 GB accepteres ikke.
Filmskolen anbefaler og opfordrer på det kraftigste til, at alle mediefiler komprimeres, og understreger at det for alle uddannelser er indholdet og formen på opgaveløsningen, der er i fokus, og at den tekniske billedkvalitet ikke er afgørende for udvælgelsesprocessen.

Sprog

Optagelse på alle Filmskolens uddannelser forudsætter, at man forstår og taler dansk på et niveau, der i sproglig henseende gør det muligt uhindret at deltage i undervisningen. Derfor er det også et krav, at al ansøgningsmateriale er forståeligt på dansk samt at ansøger har danskkundskaber til at kunne deltage uhindret i alle ansøgningsprocessens trin. Ansøgninger på svensk og norsk accepteres med undtagelse af ansøgning til Manuskriptuddannelsen, hvor ansøgninger skal være på dansk.

Optagelsesudvalg

Sammensætningen af optagelsesudvalgene offentliggøres på Filmskolens hjemmeside.

Votering i udvalg

Faglærer ved uddannelsen, beskikket censor, stedfortræder for rektor og eksternt medlem voterer på alle trin. Studenterrepræsentant deltager kun i votering på trin 4.

Bemærk: Udvalget bruger i alt max. 30 min pr. ansøger til gennemgang af det samlede ansøgningsmateriale.

Svar under ansøgningsprocessen

Alle ansøgere får svar efter hvert trin i ansøgningsprocessen via ansøgningsportalen.

Kun efter afslag på trin 4 (anden samtale) kan der tilbydes en uddybende begrundelse for afslag. I tilfælde af, at ansøger ønsker et begrundet afslag, skal ansøger henvende sig skriftligt til Filmskolens studievejledning på studievejledningen@filmskolen.dk senest to uger efter afslaget. Herefter kan ansøger forvente et begrundet afslag inden for to uger.

Bemærk også, at Filmskolen ikke udleverer materiale, som produceres af ansøger under prøverne.

Klagevejledning

Optagelsesudvalgets afgørelser kan påklages til rektor for Den Danske Filmskole. Det skal ske senest fire uger fra modtagelse af en afgørelse. Rektor afgør klagen og oplyser om yderligere klagevejledning. Er klagen vedrørende den faglige afgørelse om optag på uddannelsen, kan afgørelsen ikke påklages yderligere. Er klagen vedrørende retlige spørgsmål som eksempelvis overholdelse af frister, inhabilitet etc., kan rektors afgørelse påklages til Kulturministeriet senest fire uger fra modtagelsen af afgørelsen. Klagen skal indsendes til studievejledningen@filmskolen.dk med ordet ”klage” i emnefeltet.

Vigtigt at vide, hvis du kommer ind på en Filmskoleuddannelse

Nedenstående er gældende for optagelsesforløb på alle Filmskolens uddannelser.

Fuldtidsstudie

At være studerende på Den Dansk Filmskoles uddannelser er et fuldtidsstudie. Det betyder at Filmskolen har ca. 37 timers planlagt undervisningsaktiviteter om ugen, og at der 100% mødepligt til alle undervisningsaktiviteter. Undervisningsaktiviteter planlægges hovedsageligt mandag – fredag i tidsrummet 8.30 – 16.30, men der kan være perioder med undervisningsaktiviteter både aften og i weekender.

Uddannelsernes placering

Alle Filmskolens uddannelser har adresse på Theodor Christensens Plads 1, 1437 Kbh. K, Holmen i København. Dog skal du forberede dig på at dele af undervisningsaktiviteterne i perioder kan foregå på andre lokationer end på Filmskolens matrikel i både ind- og udland.

SU

Alle Filmskolens uddannelser er SU-berettiget.

Udgifter under uddannelsen

Som studerende på skolen skal du være opmærksom på, at der er udgifter forbundet med uddannelsen til f.eks. materialer mv. Der påregnes ca. 2000 kr. i snit pr. semester.

Egenbetaling for ansøgere uden for EU/EØS

Ansøgere fra lande uden for EU/EØS skal selv betale for uddannelsen og kan kun blive optaget, hvis der bliver oprettet ekstraordinære studiepladser. Undervisningsgebyret for studerende uden for EU/EØS er ca. 25.000 euros/semester.

Læs mere om Filmskolens nye Production Design-uddannelse her